Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hotmail Gmail Yahoo! ThaiMail Chaiyo Sanook
ประวัติโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหม จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแบบให้เปล่าไม่เก็บค่าเล่าเรียน สำหรับเด็กในเกณฑ์บังคับทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ปีที่ 7 ถึงอายุ 14 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 171/3503 ซอยท่าดินแดง 3 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 โทรศัพท์ 0-2531-4608 โทรสาร 0-2152-6265 มีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
ความเป็นมา

พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขึ้นในหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศ มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ในอุปถัมถ์ของกองทัพอากาศ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2490 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ป.7 เดิม) มีนาวาอากาศตรีสมบูรณ์ พุกจินดา เป็นผู้จัดการ ขุนอักษรสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ มีครู 6 คน 
นักเรียน 98 คน
พ.ศ.2493  ขยายชั้นเรียนจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ.2494  ย้ายโรงเรียนจากบริเวณที่ตั้งเดิมมาสร้างใหม่ที่บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลภูมิพล
                 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
พ.ศ.2498  เริ่มเปิดแผนกอนุบาล
พ.ศ.2499  เปลี่ยนฐานะโรงเรียนมาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีพลอากาศตรีหะริน หงสกุลเป็น
                  เจ้าของนาวาอากาศโทธำรง เฟื่องวุฒิ  เป็นผู้จัดการเรืออากาศเอกณรงค์ ศรีเกษตริน       
                  เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2508  ตั้งกองลูกเสืออากาศเสนาขึ้นเป็นกองแรกของประเทศไทยและเป็นกองแรกของเอเซีย
                  อาคเนย์
พ.ศ.2511  กองทัพอากาศ ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ย้ายฝ่ายประถมและมัธยม
                  มาเรียน ณ อาคารแห่งใหม่ ส่วนที่ตั้งเดิมจัดเป็นโรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะ
พ.ศ.2520  กองทัพอากาศโอนกิจการทรัพย์สิน และบุคลากรที่เป็นฝ่ายประถมให้กรุงเทพมหานคร รับ   
                  ไปดำเนินการ โดยแบ่งพื้นที่ให้ฝ่ายประถม จำนวนทั้งสิ้น 21ไร่เศษ อาคารเรียนแบบ 2 ชั้น
                  จำนวน 1 หลัง ครูที่โอนมา 55 คน นักเรียน 1,656 คน ได้มีการจัดพิธีรับมอบอย่างเป็นทาง
                  การตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 โดยมีนายประเสริฐ สาระไชย ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่
                  เป็นตัวแทนรับมอบ
พ.ศ.2521  ทางกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้ง นายประเสริฐ สาระไชย เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่ง
                  ผู้อำนวยการโรงเรียน และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2531
พ.ศ.2531 นางสาวสมสวาท วิชชุโรจน์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเกษียณอายุราชการ
                 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542
พ.ศ.2542 นางกันยารัตน์ ประสมทอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเกษียณอายุราชการ
                 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545
พ.ศ.2545 นางวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเกษียณอายุ
                 ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
พ.ศ.2551 นายปราโมทย์ จิรธรรม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่
                3 ธันวาคม พ.ศ.2551
พ.ศ.2554 นางสุนันท์ วชิรมนตรี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่
                3 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
 
 

 

นางขวัญยืน แปลงแดง

 

 

ระบบจำนวนจริง

English Rules : หลักการใช้ want ในรูป active และ passive

คณิตศาสตร์เบื้องต้น : การวัดความยาว (ชุด 3)

 
 

เล่าเรื่องโรงเรียน EP

ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)

 
 

5 วิธีเยียวยาเด็กจากสภาวะช็อค ตกใจ กลัว

ครอบครัวเน็ตเวิร์กสั่นคลอน "วิถีเอเชีย"

กระตุ้นสมองให้ลูกฉลาด (อย่างถูกวิธี)

 
  ภาษาไทย  
  คณิตศาสตร์  
  วิทยาศาสตร์  
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  สุขศึกษาและพลานามัย  
  ดนตรี ศิลปะ  
  ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
Aug-2017
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
41
Yesterday
41
This Month
714
Last Month
1,261
This Year
17,637
Last Year
31,599